Monday, December 30, 2013

Хүслэн хүүгийн цасан хүн - Khuslen's snow man

Хүслэн хүүгийн ээжтэйгээ хамт хийсэн цасан хүн 
Khuslen's snow man
No comments:

Post a Comment