Sunday, June 29, 2014

Khuslen with his cousin Sodoo - Хүслэн хүү Содоо ахтайгаа хамт

                    Этопион ресторанд хооллож байгаа нь - Fasika 
Ethiopian restaurant with my cousin Sodoo
                                 Гадуур алхаж байгаа нь Сэйнт Поол хот - At ST Paul

                                    Мөхөөлдөсний газарт - At Grand Ole CreameryFlorida Trip

                                   At Adventure Island - it is a water park
                                    Khuslen loved to play in the pool at the Adventure Island
                                      At Clear Water beach
                                      At Clear Water beach
                                       At my friend's house
                                    At Honeymoon Island beach
                                         At Honeymoon Island beach
                                          At Honeymoon Island
                                            At YMCA pool
                                       Feeding the bird at the Honeymoon Island
                                             Dolphin Nicholas show at the Clear Water Aquiarium
                                        Nicholas dolphin
                                                 at the Clear Water Aquiarium
                                               at the Clear Water Aquiarium
                                     Winter's tale
                                     Dolphin Winter which played the in the movie "Dolphin Tale"
                                     Boat ride from the downtown Tampa to the Clear Water Aquiarium
                               Boat ride from the downtown Tampa to the Clear Water Aquiarium
Trolley ride from the Clear Water Aquiarium to the downtown

                        Having lunch at the Island Way cafe near the Clear Water Aquiarium
                                             At Tarpon Springs Greek town
                                           At Tarpon Springs Greek town
                                             At Tarpon Springs Greek town
                                              At Tarpon Springs Greek town
                                              Bonfire at my friend's house

                                          At Skyway Sunshine Bridge
                                      My friend Jagaa's family
                                           On the way to the Skyway Sunshine Bridge
                                                 Skyway sunshine bridge

Saturday, June 14, 2014

Celebrating Ruby's birthday

Khuslen's best friend Ruby just turned 4 years old a few days old. Her parents set up the bouncing house for the kids. Khuslen loved bouncing so much in it. Since I have not tried the bouncing house before, I jumped in it. Now I know why the kids love to jump in the bouncing house. It was so much fun.
 Another favorite part of her party was a face painting. Nowadays, Khuslen loves to pretend becoming a puma cat. Therefore, he asked the face painter to draw the puma cat on his face. This is Khuslen's first face painting and he loved it a lot.
Хэдэн хоногийн өмнө Хүслэн хүү дотнын найз Рүүбийнхээ 4 насны төрсөн өдрийг тэмдэглэлээ. Рүүбийгийн аав ээж нь үсэрч болдог хийлдэг байшин захиалсан байлаа. Хүслэнгийн хийлдэг байшинд шавайгаа ханатал үсэрч дэвхцэж тоглолоо. Би ч бас зүгээр байхаар гэж бодоод  хийлдэг байшин дотор дэвхцэж үзлээ. Би өөрөө үсэрч үзсэнийхээ дараа яагаад хүүхдүүд их дуртай байдгийг нь ойлголоо. Мөн тэд нүүр буддаг мэргэжлийн будагчин авчирч, хүүхдүүдийн хүсэлтээр дуртай амьтдыг нүүрэнд нь будаж өглөө. Хүслэн хүү зэрлэг бар зуруулъя гэж хүсэлт тавьж будууллаа.

New railway opening between the downtown of Minneapolis and St Paul

Today was an official opening day for a new railway between downtown Minneapolis and St Paul. Therefore, we decided to take a ride. The rail is 11 miles long between two downtown and it took us an hour from the one end to the other end. Khuslen was so excited to ride the train. It was fun day even though the weather was not very pleasing since it was raining a lot and was very windy at the same time.
Өнөөдөр бидний амьдардаг 2 том хотын хооронд метроны зам тавигдлаа. Анх удаа нээгдэж байгаа болохоор өнөөдөр үнэгүй зорчих эрхийг хүмүүст олголоо. Метроны зам нь ойролцоогоор 18 км урт, 2 хотын хооронд цаг орчим явдаг. Хүслэнд метронд сууна гэж 2-3 өмнөөс хэлсэн биш ээжээ хэзээ галт тэргээр явах вэ гэж сүүлийн хэдэн өдөр бид 2-ыг шалгаалаа. Өнөөдөр тэгээд Хүслэн галт тэргэнд сууж нэг хорхой дарагдлаа.
                                         Starting point - Target field -Галт тэрэгний нэг захын зогсоол                                            Excited boy - сэтгэл нь хөөрсөн Хүслэн