Sunday, August 7, 2016

Another fun time

Fun time                                        Bucket water is falling - tom xuvintai us deerees asgarch bgaa ni
                                            a little bit water - deerees us asgarch bgaa ni
                                             Totally covered


Whole group and fun time


                                             Ryan said that he was cold when Terri put sun cream on him
Lazy river - udaan ursdag gol


Dells fun - usan park


                                            lunch time - odriin xooloo idej bgaa ni


                                                    our condo - bid nariin bairlasan buudal
                                     playing the Spot It game - uyeluud xamtdaa xozron togloom togloj bgaa ni