Monday, December 30, 2013

1st snow, Thanksgiving dinner and Christmas - Хүслэн хүүгийн баяр тэмдэглэсэн нь

Khuslen's 1st snow in 2013 - Анхны цас

                                         Thanksgiving dinner - Талархлын баярын зоог
Thanksgiving dinner with grandma and Andrew- Талархлын баярыг эмээ, Эндрьютэй 
тэмдэглэж байгаа нь

Christmas tree - Хүслэнгийн ёолк

                                            Making the Christmas cookies - Эмээдээ баярын жигнэмэг хийхэд
                                     туслаж байгаа нь


                                               Playing the game with dad - аавтайгаа тоглоом тоглож байгаа
                 So interested in marble game - энэ шилэн бөмбөгөөр тоглох нь их гоё байгаа бололтой
                                            Opening the Christmas gifts - Кристмас баярын бэлгээ задлаж байгаа нь
Stacking the play doughs - баримлын шаврыг өрж байгаа нь 
                               
                                   Loved the minions shirt - минонтой подволкоо үзүүлж байгаа нь
Reading the book while waiting for the Christmas brunch - баярын хоолоо идэхийг хүлээж зуураа ааваараа ном уншуулж байгаа нь Christmas brunch
No comments:

Post a Comment