Tuesday, July 29, 2014

Khuslen's visit to Omaha, NE - Өвөөгийнхөө Небраска мужийн Омаахаа хот

Last week Khuslen went to visit his grandpa with his parents for a few days. We went to the Omaha zoo. Khuslen's favorite part at the zoo were the train ride, see a puma cat and animals in the aquarium. He also loved playing the football with grandpa and dad.
Хүслэн хүү хэдэн хоногийн турш өвөөгийнхөө гэрт зочлоод ирлээ. Тэнд байхдаа зоо парк болон аквариумыг очиж үзлээ. Хүслэнд галт тэргээр явах, зэрлэг муур болон акварумд байгаа загас болон далайн амьтдыг үзэх нь илүү их таалагдлаа. Тэрээр бас өвөө, аавтайгаа хамт америк хөл бөмбөг тоглох их дуртай байлаа.
 Дөнгөж өвөөгийнхөө гэрт ирээд байгаа нь
 Playing the football with dad and grandpa - өвөөтэйгөө хөл бөмбөг тоглож байгаа нь
 Clear Lake, Iowa - Аяваа мужийн Цэвэр Нуур хотод
 Globe at the Omaha zoo - Зоо парк дахь дэлхийн бөмбөрцөг
 Train ride at the zoo - галт тэргээр явж байгаа нь
 Khuslen's favorite animal: Puma cat - Хүслэнгийн дуртай зэрлэг муур

 Train ride - галт тэргээр явж байгаа нь


 Being silly - өвөөтэйгөө тоглож байгаа нь

 At the jungle area - зоо парк дахь ширэнгэн ой доторAt the zoo entrance - зоо парк руу орох хаалганы дэргэд

At the desert dome  -  цөлийн хэсэгт
 At the playground near the grandpa's house - өвөөгийнхөө гэрийн ойр байдаг тоглоомын газарт

 Remembering our childhood - хүүхэд насаа дурсан санаж байгаа нь

 Learning to play the golf - гоолф тоглож сурах гэж байгаа нь
 At the Mexican restaurant: La Mesa to celebrate the dad's birthday - Мексик хоолны газар аавынхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэж байгаа нь
Corn field in Earlham, Iowa - Эрдэнэ шишийн тариалангийн талбай

No comments:

Post a Comment