Sunday, July 20, 2014

Найзуудтайгаа нуурын эрэг дээр тоглож байгаа нь - Having fun with friends at the Elm Creek Swimming pond

Хүслэн хүү Рүүби, Хэнри болон Рүүби Ренота гэдэг найзуудтайгаа хамт нуурын эрэг дээр тоглож өнжлөө. Хүслэн Хэнри хоёр бие бие рүүгээ шаргал бөмбөг шидэж тоглох дуртай байлаа.  Today is July 18th and we went to the Elm Creek swimming pond with friends to have fun. Ruby Renota and her parent, Ruby, Henry, Jennifer and we went together to have at the pond. Khuslen and Henry's favorite part of the day was to throw the orange ball to each other and picked it up if they dropped it.
 Рүүби Ренота аавтайгаа хамт - Ruby Renota and her dad
 Рүүбийг элсээр булж тоглож байгаа нь - covering Ruby with sand Рүүби, Хэнри болон Женнифер - Ruby, Henry and Jennifer

 Ruby Renota, her mom and Jennifer
 Favorite part to throw the orange ball at each other


 
Мөхөөлдөс идэж байгаа нь 

No comments:

Post a Comment