Thursday, July 3, 2014

Khuslen with Indiana cousins -Хүслэн Брайны ахын гэр бүлийн хамт

Today we went  to see the exhibition 50-s, 60-s, 70-s Toys at the History Center. Everyone had so much fun to see toys with the different eras. Khuslen loved to throw the soft balls, taking the different inside parts of the bison to scan it and learn about which body of the bison he is holding, and he also loved making the robot with paper. Of course, his daddy assembled the robot and Khuslen colored the robot. He also liked to put the old coins into the piggy bank at the history section. 
Өнөөдөр бид нар Брайны ахын гэр бүлтэй хамт Түүхийн музейд үзүүлж буй 50,60,70-д оны үед хэрэглэгдэж байсан хуучны тоглоомнуудын үзэсгэлэнг очиж үзлээ. Хүслэн үзэсгэлэн дээр бөмбөг шидэж тоглох, бухын дотор эрхтний тухай сурдаг хэсэг болон цаасаар робот будаж эвлүүлж тоглох дуртай байлаа. Мөн гахайны хэлбэртэй мөнгө хадгалдаг саванд мөнгө хийж тоглох нь Хүслэнд их таалагдлаа.в 
 Having fun with his cousins - Үеэлүүдтэйгээ хамт тоглож байгаа нь
                1950-1960-s train toys   - 1950-1960-д онуудад тоглодог байсан галт тэрэгнүүд

                           Entering the exhibition - үзэсгэлэн рүү орж байгаа нь


 This was my favorite part of the exhibition - миний дуртай үзэсгэлэнгийн хэсэг


 Marilyn has the doll which on the top - Хамгийн дээд талд байгаа хүүхэлдэй нь манай хадам ээжид одоо ч гэсэн байдаг хүүхэлдэй This was one of Khuslen's favorite part of the exhibition - Хүслэнгийн дуртай бөмбөг шиддэг хэсэг


                              Learning about mining - уурхайн талаар сурч байгаа нь

 Handmade craft by the Native Americans - Индианчуудын гараар оёсон эдлэл
 Another Khuslen's favorite section to learn about the body part of a bison - Хүслэнгийн бухны талаар сурч байгаа дуртай хэсэг нь
 Looking at the State Capitol - Засгийн газрын байрыг дурангаар харж байгаа ньNo comments:

Post a Comment